Velkommen

BPG er leverandør av pukk og grus til alle formål. Vi leverer knuste og sorterte masser i alle fraksjoner.

Vår visjon er å være en seriøs og foretrukket leverandør og samarbeidspartner, noe som er fundamentert på lang erfaring og vilje til endring og forbedring.

BPG er leverandør av pukk og grus til alle formål. Vi leverer knuste og sorterte masser i alle fraksjoner.

Vår visjon er å være en seriøs og foretrukket leverandør og samarbeidspartner, noe som er fundamentert på lang erfaring og vilje til endring og forbedring.

På vei mot grønn omstilling

Vi tar et viktig ansvar i det grønne skiftet

Vi i Brødrene Karlsen AS ønsker å ta del i det grønne skiftet, og setter derfor et økt fokus på vårt miljøansvar. Vi ønsker å strekke oss lenger for å ta smarte valg med tanke på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Derfor er vi nå i gang med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. På den måten vil vi lage oss et godt grunnlag for å kunne levere bærekraftige løsninger og ha et godt arbeidsmiljø i lang tid fremover.

Har du noen innspill til hvordan vi kan bli enda bedre?

Skriv til oss her →

Fredrik JakobsenOppmåler og KS-ansvarlig

Åpningstider

Mandag – Torsdag:

07.00 – 16.00

Fredag:

07.00 – 14.30.
Fredager i partallsuker stengt

Ansatte

Ernst Vidar HanssenAdm. dir.
Jan Are KarlsenDriftssjef
Inge ØsteråsLogistikk/kontrollansvarlig
Fredrik JakobsenOppmåler/KS-ansvarlig

Om Bergneset Pukk og Grus AS

Vår aktivitet ble først etablert som en avdeling av selskapet Brødrene Karlsen Anleggsdrift tidlig på 90-tallet. Fra og med 1. januar 2012 framstår vi imidlertid som eget selvstendig aksjeselskap.

Om Bergneset
Pukk og Grus AS

Vår aktivitet ble først etablert som en avdeling av selskapet Brødrene Karlsen Anleggsdrift tidlig på 90-tallet. Fra og med 1. januar 2012 framstår vi imidlertid som eget selvstendig aksjeselskap.

Vår kvalitet kan dokumenteres, og vi leverer:

 • Betong tilslag
 • Veigrus
 • Forsterkningslagsmasser
 • Bærelagsmasser
 • Singel til drenering
 • EU-godkjent støtsand
 • Strøsand
 • Matjord

Beliggenhet

Vi holder til i Balsfjord Kommune – ved E6, 8 mil fra Tromsø.

Pukk og grus kan hentes på våre 3 anlegg, vi kan levere med bil eller vi kan levere over kai.

Hovedanlegget på Bergneset er plassert inntil kommunens industrikai og vi kan ved større leveranser etablere egnet skipningsanlegg på egen tomt.

Vi holder til i Balsfjord Kommune – ved E6, 8 mil fra Tromsø.

Pukk og grus kan hentes på våre 3 anlegg, vi kan levere med bil eller vi kan levere over kai.

Hovedanlegget på Bergneset er plassert inntil kommunens industrikai og vi kan ved større leveranser etablere egnet skipningsanlegg på egen tomt.

Kontakt oss

  Bergneset
  Pukk og Grus AS